Integritetspolicy

Mot bakgrund av den nya EU:s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig information om de uppgifter vi behandlar för att skicka information till dig.

Profeel Sweden AB, som anordnar eventet FEEL for LIFE, respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.

DE TYPER AV DATA VI SAMLAR IN
Vi samlar in vissa personuppgifter om dig. “Personliga data” är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig. Personuppgifterna samlas främst in via B2B men även som privatperson som registrerar sig i dem shoppar som riktar sig till privatpersoner. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du blir kund hos oss, mailar till oss, väljer att prenumerera på något av våra nyhetsbrev, i samband med event där vi tar in anmälningar, skickar inbjudningar och övrig information som krävs för eventets genomförande, kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, e-postadresser, mobilnummer, leveransadress och kontonummer i de fall du handlat som privatperson i någon av våra webshoppar eller i vår butik. I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av våra produkter. Dessa källor kan innefatta sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats.

HUR ANVÄNDER VI DATA VI SAMLAR IN OCH LAGRAR
Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:

– Hantera och fullfölja avtal samt för administrativa uppgifter.

– Hantera och fullfölja beställningar, order och leveranser.

– Genomföra event vi arrangerar i egen regi eller på uppdrag.

– Skicka dig nyhetsbrev och information om våra produkter och tjänster

– Behålla historik av de produkter ditt företag köpt från oss

Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part.

SKÄL FÖR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en kontaktperson om verksamheten och våra produkter.
Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.

LAGRING
Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du fortsätter vara kund eller att vi, med grund i din yrkesroll, bedömer att du kan vara en potentiell kund till oss.
Du kan när som helst välja att avregistrera dig eller få dina uppgifter raderade och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.

SÄKERHET
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång.
Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

DINA VAL OCH RÄTTIGHETER
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia.
Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan be oss att radera dina personuppgifter.
Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.
Avregistrering sker enklast via länk i våra nyhetsbrev eller genom att kontakta Profeel Sweden AB på +46 (0)16-12 00 70 eller info@profeel.se

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.

Om du registrerat ditt konto föregående år, skulle det vara jättebra om du kunde gå in på din kontosida och komplettera dina adressuppgifter.

Tack på förhand